Privacy

 

Privacybeleidsnota

De bescherming van jouw persoonlijke gegevens is belangrijk voor ons en wij doen er dan ook alles aan om ervoor te zorgen dat we deze gegevens met de grootste zorgen verwerken, beschermen. Hiervoor volgen wij de regels van de privacywetgeving Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG GDPR)

Deze beleidsnota is van toepassing voor de gegevens die verwerkt worden door Cups lingerie, de fysieke winkel en de webshop, adres www.cupslingerie.be hierna genoemd Website met maatschappelijke zetel te Denderleeuw, opgenomen in de KBO onder het nummer BE0842 185 672, zaakvoerder An Van Droogenbroeck.

Cups lingerie
An Van Droogenbroeck
Steenweg 297
9470 Denderleeuw
info@cupslingerie.be

 

Verantwoordelijke voor de werking

An Van Droogenbroeck, zaakvoerder van Cups lingerie, is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Deze gegevens worden verschaft door u persoonlijk in de winkel op via de website.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens heel serieus en volgen dan ook al procedures vastgelegd in de Belgische en Europese wetgeving.

 

Persoonsgegevens die verwerkt worden

Welke gegevens verzamelen we van u? 

De persoonsinformatie die we gebruiken, heb je ons zelf meegedeeld, door:

Een aankoop in onze fysieke winkel
Een aankoop via onze website
Het invullen van een wedstrijdformulier
Het invullen van het contactformulier op de website
Het sturen van berichten via social media
Het contateren via mail of telefoon of de vraag tot contact op een netwerkevent.
Bij het spontaan of gevraagd soliciteren

 

Welke persoonlijke gegevens deelt u ons mee:

Voornaam en familienaam
Adres
Geslacht
Telefoonnummer vast/GSM
E-mailadres
Informatie tijdens gesprek in winkel of via mail/telefoon
Geboortedatum/verjaardag
Persoonlijke informatie die u vertelde tijdens een gesprek of via mail/tel. Vb. Info over zwangerschap, verwerking van bepaalde ziekten …


De gegevens die automatisch worden verzameld

Bepaalde gegevens worden verzameld via cookies. Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van de website en geplaatst op de harde schijf van de computer van de Gebruiker.

Ook worden bepaalde gegevens automatisch verzameld om oa onze website te verbeteren door gebruik te maken van statistieken.

De gegevens die we hiervoor verzamelen, bestaan uit:

IP adres
de browser
gegevens over het toestel
de externe website die naar ons heeft doorverwezen
zoekwoorden  


De persoonsgegevens verkregen door deelname aan een enquete/wedstrijd

Ook de gegevens die we van jou ontvangen wanneer je inschrijft op een promotie, wedstrijd of enquête zijn gegevens die je ons zelf bezorgt. Ze worden enkel verwerkt wanneer je ook actief je toestemming geeft op het daarvoor bestemde formulier.

 

Doel van de verwerking

Algemeen

Cups lingerie verwerkt uw persoonlijke gegevens met als doel om u een zo persoonlijk mogelijke service te kunnen aanbieden.
Dit om onder andere: 

 • U een juist verloop te kunnen tonen van uw maatverandering
 • U de juiste styling en maat voor te kunnen stellen.
 • informatie te verstrekken aan de gebruiker, het verzenden van een e-mail met de verschillende aanbiedingen die de gebruiker zouden kunnen interesseren;
 • de technische administratie van de website te beheren;
 • na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de website
 • informatieaanvragen te beantwoorden
 • onze aankopen afstemmen op de intresses van onze klanten, zodoende voldoende keuzemogelijkheden voor te kunnen stellen.


Direct marketing en mededeling aan derden

De persoonsgegevens van de gebruikers worden strikt beschermd en worden NOOIT meegedeeld of verkocht aan derden.

U hebt reeds eerder een aankoop gedaan:

Uw persoonlijke gegevens worden opgeslagen in ons klantenbestand. Elke klant heeft een persoonlijke klantenfiche, deze wordt uitsluitend beheerd door An Van Droogenbroeck of door personen die door haar aangesteld zijn om in opdracht de gegevens te verwerken voor commerciële doeleinden. U heeft als klant steeds uitdrukkelijk toestemming moeten geven hiervoor.

Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden, door u uit te schrijven op een ontvangen mailing of door An Van Droogenbroeck rechtstreeks te contacteren via het contactformulier op de website of 1 van de andere gekende communicatiemiddelen.

U heeft nooit eerder een aankoop gedaan:

U heeft uw gegevens ingevuld op een wedstrijdformulier, enquete, enz…

Uw persoonlijke gegevens worden, na toestemming, opgeslagen en kunnen in de toekomst gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Deze toestemming kan steeds ingetrokken worden, door u uit te schrijven op een ontvangen mailing of door Cups lingerie rechtstreeks te contacteren via het contactformulier op de website of 1 van de andere gekende communicatiekanalen.

Indien Cups lingerie een vermoeden heeft van misbruik van de gegevens zijn wij verplicht om de privacycommissie hierover in te lichten. Ook de eigenaar van de gegevens kan bij grove overtredingen van het gebruik van zijn of haar gegevens bij de privacycommissie een klacht indienen of een onderzoek starten.

 

Bijhouden van de gegevens

Alle persoonsgegevens worden bewaard voor een periode die niet langer dan strikt nodig is om de diensten te leveren door Cups lingerie.

De persoonsgegevens van zakelijke contacten zullen bewaard blijven zolang de zakenrelatie loopt. Deze contacten zijn op de hoogte van de privacy beleid en kunnen ten alle tijde aangeven dat zij verwijderd willen worden uit de database.

 De contactgegevens van sollicitanten zullen maximaal 1 jaar bewaard worden.

 

Recht van schrapping of wijziging

Het stopzetten van nieuwsbrieven kan door het uitschrijven bij elke nieuwsbrief. De gebruiker heeft het recht om op elk moment kosteloos kennis te nemen van zijn persoonsgegevens, deze te verbeteren, schrappen of te wijzigen.
De gebruiker is geheel vrij om zijn persoonsgegevens mee te delen.

Hij dient wel te weten dat bepaalde diensten geweigerd kunnen worden indien hij zijn persoonsgegevens niet invult op het bestelformulier en dat hij als enige verantwoordelijk is voor de juistheid van de gegevens die hij meedeelt.

Hij kan zich echter niet verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, indien deze verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen.

 

U beschikt eveneens over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie

https://www.privacycommission.be/nl 

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel +32(0)2 274 48 00
Fax +32 (0)2 274 48 35
e-mail: commission@privacycommission.be

 

Veiligheid en vertrouwelijkheid

Cups lingerie stelt alles in het werk om de persoonsgegevens van haar gebruikers te beschermen. Om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving ter vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan Cups lingerie aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.

Cups lingerie wil de gebruiker verwittigen dat de Website links, hyperlinks of referenties kan bevatten naar andere sites, die Cups lingerie niet controleert en waarop dit Privacy beleid niet van toepassing is.

 

Cookies

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein tekst- en cijferbestand dat wordt opgeslagen in de browser van de gebruiker of op de harde schijf van de computer van deze gebruiker. Cookies en soortgelijke technologieën laten niet toe om systematisch gegevens te verzamelen die de gebruikers van de Website zouden kunnen identificeren. Ze helpen enkel om de werking van de Website te verbeteren, te begrijpen wat de interesses zijn van de gebruikers en te meten hoe doeltreffend de inhoud van de Website is. De cookies zorgen er bijgevolg voor dat een betere gebruikservaring kan geboden worden bij het bezoeken van de Website en maakt het mogelijk om de Website doelgericht te optimaliseren. Cookies laten een makkelijkere en meer aangename consultatie van de Website toe.

Het gebruik van cookies

De website van Cups lingerie gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om de gebruiksvoorkeuren van de ene gebruiker te onderscheiden van deze van een andere gebruiker van de Website. Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om de toestemming van de gebruiker te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op computers en/of mobiele apparaten. Deze beleidsnota geef informatie over de cookies die worden gebruikt.

Van zodra je onze Website bezoekt zal je toestemming gevraagd worden voor het plaatsen van de verschillende categoriën cookies die wij gebruiken.Tenzij je je browserinstellingen hebt aangepast zodat die de cookies zal weigeren, zal ons systeem cookies plaatsen van zodra je onze website bezoekt.

Soorten cookies

Cookies kunnen worden onderverdeeld naar gelang hun oorsprong, hun functie en hun levensduur.

 • First party cookieszijn die cookies die geplaatst worden door een Website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker (b.v. cookies geplaatst door URL).
 • Third-party cookieszijn cookies die geplaatst worden door een andere domeinnaam dan die van de Website die bezocht wordt door de gebruiker. Als een gebruiker een Website bezoekt en een derde partij een cookie plaatst via die Website, dan is dit een third-party cookie (b.v. cookies geplaatst door Google, Twitter en Facebook).
 • Functionele cookieszijn cookies die ervoor zorgen dat de Website naar behoren functioneert (b.v. cookies voor log-in of registratie, taalvoorkeuren). Functionele cookies zijn logischerwijs first party cookies.
 • Niet-functionele cookieszijn cookies die geplaatst kunnen worden voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Zij hebben niets te maken met de louter technische ondersteuning van de Website. Cookies met statische doeleinden laten toe om na te gaan welke pagina’s van de Website u bezoekt, waar uw computer gelokaliseerd is etc. Cookies met sociale doeleinden maken het de gebruiker mogelijk om de inhoud van de bezochte Website via sociale media rechtstreeks te delen met anderen. Cookies met targeting doeleinden laten toe dat op basis van uw surfgedrag een profiel wordt opgebouwd zodat de vertoonde advertenties worden afgestemd op uw interesses. Cookies met commerciële doeleinden houden bij hoeveel en welke advertenties aan een gebruiker werden getoond. Niet functionele cookies kunnen first party of third party cookies zijn.
 • Permanente cookies:Deze cookies blijven op het apparaat van de gebruiker aanwezig voor de duur bepaald in de cookie. Ze worden geactiveerd telkens de gebruiker de Website bezoekt die deze cookie heeft geplaatst (b.v. cookies geplaatst door sociale media zoals Twitter, Facebook, Google Analytics etc). De meeste niet- functionele cookies zijn permanente cookies.
 • Sessie cookies:Deze cookies laten ons toe de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Een browser sessie begint wanneer een gebruiker het browserscherm opent en eindigt wanneer zij het browserscherm sluiten. Sessie cookies worden tijdelijk geplaatst. Zodra u de browser afsluit, worden alle sessie cookies verwijderd. De meeste functionele cookies zijn sessie cookies.
 • Voorkeuren– Dankzij de voorkeurcookies kan een website de voorkeuren van een gebruiker in verband met de website onthouden, zoals taal, regio enz. Deze cookies zijn niet essentieel, maar ze verbeteren de gebruikerservaring.


Toestemming door de gebruiker

Door de Website te gebruiken, aanvaard de gebruiker het gebruik van cookies. Om de Website optimaal te kunnen gebruiken dient de gebruiker de cookies te aanvaarden via zijn of haar browserinstellingen.

Cookies kan de gebruiker blokkeren door de browserinstelling te activeren die toelaat om het plaatsen van cookies te weigeren. Wanneer echter de browserinstellingen gebruikt worden om de cookies te blokkeren, zal mogelijks de toegang tot (bepaalde delen) van de Website niet meer mogelijk zijn.

Als de gebruiker op elk moment zijn of haar toestemming wenst in te trekken, moet deze zijn of haar cookies verwijderen d.m.v. de browserinstellingen.

De browserinstellingen

Webbrowsers laten toe om cookie instellingen te wijzigen. Deze instellingen zijn meestal terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van de webbrowser. Om deze instellingen beter te begrijpen, kunnen de volgende links nuttig zijn. Zoniet kan men de ‘Help’ functie in de webbrowser te consulteren voor meer details.

Cookies van derde partijen

Voor cookies geplaatst door derde partijen (o.a. Google Analatyics) verwijzen wij je graag naar de verklaringen die deze partijen op hun respectieve websites daarover geven. Let op: wij kunnen geen enkele invloed uitoefen op de inhoud van die verklaringen noch op de inhoud van de cookies van deze derde partijen.

 

Contact

Heb je nog vragen of wil je graag meer informatie over hoe wij omgaan met je persoonsgegevens?

Cups lingerie
An Van Droogenbroeck
Steenweg 297
9470 Denderleeuw
info@cupslingerie.be
053 280 119

Het privacybeleid van Cups lingerie is voor het laatst gewijzigd op 02/04/2020

Om jou de best mogelijke service te kunnen blijven aanbieden zullen wij deze Privacyverklaring regelmatig bijwerken zodat deze steeds correct toelicht hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.